"Een historisch moment". Dat zei Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), op 25 mei over de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). “We hebben nu in de hele EU dezelfde privacyregels. De privacywetgeving is aangepast aan deze tijd en geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Hiermee is ieders grondrecht op bescherming van je persoonsgegevens beter verankerd.”

Dat klinkt allemaal mooi, maar voor veel professionals is de komst van de AVG niet eenvoudig, het is niet alleen een feestje van de privacy. Het implementeren van de nieuwe wet levert hoofdbrekens op, bijv. over hoe de wet te interpreteren en implementeren. Veel is nog onduidelijk. 

Het gevaar hierbij is echter dat we het implementeren van de AVG als een zware last en als een "moetje" gaan zien. We hebben er geen behoefte aan, het levert ons niets op, maar het moet nu eenmaal want anders hangt ons wellicht een hoge boete boven het hoofd... Een te begrijpen standpunt, er komt veel op ons af, maar het implementeren van de AVG heeft zeker ook voordelen! Denk hierbij bijvoorbeeld aan het volgende:

  • Het inrichten van een verwerkingenregister zal er voor zorgen dat er meer inzicht ontstaat in de interne en externe processen van de organisatie. Het wordt duidelijk hoe de processen werken en welke data er gebruikt wordt. Veel wisten we waarschijnlijk wel, maar vaak blijkt dat er meer processen zijn en dat ze toch net iets anders werken dan gedacht. Ook ontbreekt in veel organisaties goede documentatie over deze processen. Het inrichten van het verwerkingenregister geeft duidelijkheid en resulteert in (betere) documentatie. 
  • Doordat we nu een goed beeld hebben van de processen en de data die gebruikt wordt, biedt dit de mogelijkheid om de processen en systemen te optimaliseren en zo de organisatie beter te stroomlijnen.
  • De wereld wordt steeds digitaler, alles draait om data. Vertrouwen van consumenten, dat een organisatie goed met persoonsgegevens omgaat, is hierbij cruciaal. Als een consument een organisatie niet kan vertrouwen qua bescherming van persoonsgegevens, waarom zou deze cosument de organisatie dan wel zijn/haar geld toevertrouwen... Door transparant te zijn (via bijv. de privacyverklaring) en te laten zien dat de organisatie de rechten van betrokkenen respecteert (door bijv. een snelle en correcte afhandeling van een verzoek tot inzage of wijziging), win je als organisatie het vertrouwen van de consument. Dit zal zorgen voor hogere klanttevredenheid, een hogere omzet en hogere klantretentie. 
  • Mogelijkerwijs is het goed implementeren van de AVG, het kunnen aantonen dat je als organisatie de rechten van betrokkenen respecteert, een voordeel ten opzichte van concurrenten en kunt u zich hiermee positief onderscheiden.

Kortom, laten we het implementeren van de AVG niet zien als bedreiging maar als een kans en uitdaging met mooie voordelen voor de organisatie! Het werk moet nog wel steeds gedaan worden, dat verandert niet, maar met de voordelen op het vizier wordt het wel makkelijker om enthousiast te worden en aan de slag te gaan.

Mocht u meer willen weten over de mogelijke voordelen voor uw organisatie, neem dan vrijblijven contact met ons op.