In het verleden heeft de PPV afdeling Overijssel uitnodigingen verstuurd voor achterban-samenkomsten waarbij de email-adressen van de genodigden in de cc-lijst stonden. Daarmee was voor iedereen duidelijk wie er uitgenodigd waren. Aangezien de emailadressen persoonsgegevens betreffen en hieruit een politieke voorkeur kan worden gelezen, betreft het volgens de AP een datalek dat gemeld had moeten worden. Aangezien de PPV dit niet gedaan heeft, is een boete opgelegd.

Het gebruiken van de 'to' en 'cc' in emailberichten is in het kader van de AVG-niet handig. Beter is het om het bcc-veld te gebruiken, helemaal als er bijzondere gegevens, zoals politieke voorkeur, afgeleid kunnen worden.

Lees hier het hele artikel op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.