De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) zorgt er voor dat het steeds belangrijker wordt om het beheer van persoonsgegevens en de bijbehorende bescherming goed op orde te hebben. 

Veel kan worden afgevangen of ondersteund door software. Daarnaast zijn er regels en procedures die moeten worden nageleefd. Deze regels en procedures moeten wel gedragen worden door alle medewerkers van uw organisatie. De keten van beveiliging en bescherming is zo sterk als de zwakste schakel. En meestal is de mens de zwakste schakel. Daarom is het van essentieel belang dat alle medewerkers het belang van gegevensbescherming zien. Het zien en onderschrijven van dit belang zal er voor zorgen dat de medewerkers de (vernieuwde) regels en procedures ook gaan naleven.

Een bewustwordingsprogramma kan hierbij goede ondersteuning beiden. Zo'n programma helpt de organisatie en haar medewerkers om zich te ontwikkelen op het vlak van gegevensbescherming. Een eerste stap hierin is het op de hoogte brengen van iedereen over de nieuwe privacyregels. Dit maakt het uw medewerkers makkelijker om in te schatten wat de impact van de AVG is op uw huidige processen, diensten en goederen. Zo kan bepaald worden welke aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te voldoen.

Nadat het bewustwordingsprogramma is uitgevoerd, zal ook regelmating moeten worden gecontroleerd of alle regels en procedures nog helder zijn. Wellicht moeten deze, naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen, worden aangepast.

ESWD Everything Starts with Data kan uw organisatie ondersteunen bij het opzetten en/of uitvoeren van één of meerdere bewustwordingssessies. Heeft u vragen over hoe zo'n bewustwordingsprogramma op te zetten, neem dan contact met ons op.