Op het moment dat je als school toestemming hebt om foto’s te publiceren mag er best veel, maar moet je dit ook allemaal willen? Wat zijn nu de do’s en don'ts van het publiceren van foto’s? Hoe pakt dit in de praktijk nu uit? In deze nieuwe en laatste blog over het publiceren van beeldmateriaal ga ik hier dieper op in.

Zoals in mijn vorige blog beschreven, hebben scholen toestemming nodig om beeldmateriaal van kinderen te mogen publiceren. Scholen worstelen hiermee. Wat mag wel en wat mag niet?

Naast het goed informeren van ouders en communiceren met ouders over deze toestemming is het ook van groot belang hoe je deze toestemming vraagt. Als je dit onhandig aanpakt, kan het zijn dat jouw toestemmingsverzoek niet rechtsgeldig is en kun je geen gebruik maken van de verkregen toestemming…

Volgens de AVG mag je persoonsgegevens, bijvoorbeeld beeldmateriaal (foto’s en video’s) niet zomaar met anderen delen. Je hebt hier expliciete toestemming voor nodig. Voor scholen is dit een zeer actueel onderwerp, want op school wordt veel beeldmateriaal gemaakt dat bijvoorbeeld met ouders gedeeld wordt of op de website van de school geplaatst. Voor kinderen onder de 16 jaar dienen de ouders toestemming te geven.

Zoals in veel publicaties blijkt, worstelen scholen met de vraag hoe hier mee om te gaan. Wat mag wel en wat mag niet? Kennisnet en de Autoriteit Persoonsgegevens krijgen hier veel vragen over.

In een vorige blog ging het over toestemming vragen voor het publiceren van beeldmateriaal (bijv. door scholen). De strekking van deze blog was dat je als organisatie geen toestemming zou moeten vragen voor zaken die wettelijk niet toegestaan zijn.

Het vragen om toestemming is een essentieel onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo moet iedereen op websites toestemming geven voor het gebruik van cookies. Dat was vóór de introductie van de AVG al het geval, de regels zijn alleen strenger geworden.