In een vorige blog ging het over toestemming vragen voor het publiceren van beeldmateriaal (bijv. door scholen). De strekking van deze blog was dat je als organisatie geen toestemming kunt vragen voor zaken die wettelijk niet toegestaan zijn.

Het vragen om toestemming is een essentieel onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo moet iedereen op websites toestemming geven voor het gebruik van cookies. Dat was vóór de introductie van de AVG al het geval, de regels zijn alleen strenger geworden.