Goede data, waarbij data informatie wordt, is essentieel om in welke organisatie dan ook uw werk op een goede manier te kunnen doen en daarmee dus succesvol te kunnen zijn. De kwaliteit van de opgeslagen data is dus cruciaal, de kwaliteit bepaalt of u naderhand iets met de data, de informatie, kunt doen.

Het vastleggen van data is één ding, het correct vastleggen van data is een tweede. Op het moment dat data wordt vastgelegd, wil u zeker stellen dat deze data actueel, correct, compleet en uniek is. Om de contactgegevens van een klant als voorbeeld te gebruiken, bij het vastleggen wilt u zeker zijn dat de vastgelegde naam en adres correct en volledig zijn, dat een telefoonnummer en emailadres bestaan. Tevens is het belangrijk om een klant slechts één keer vast te leggen, zodat er geen dubbelen en dus onduidelijkheden kunnen ontstaan.

Het doel hiervan is om goed en correct met klanten te kunnen communiceren. Om een klant goed aan te kunnen schrijven, op het juiste (email)adres en slechts 1 keer. Het hebben van correcte en kwalitatief goede gegevens maakt dat een boodschap persoonlijker kan worden gemaakt en dat er relevant gecommuniceerd kan worden waardoor de impact groter zal zijn en de response hoger.

Uw data is op orde, en nu?

Na bijvoorbeeld een initiële schoning om de kwaliteit van uw dataset te verbeteren, is uw dataset van goede kwaliteit en kunt u deze inzetten in alle relevante processen in uw organisatie. Bijvoorbeeld zijn naam-, adresgegevens, telefoonnumers en emailadressen gevalideerd, gestandaardiseerd en verbeterd, doublures zijn gedetecteerd en verwijderd. U heeft een uniforme en consistente set van gegevens gecreëerd.

Echter, tijdens het gebruik van de data door uw medewerkers en/of collega's zal de data worden gemanipuleerd. Gegevens worden toegevoegd, gewijzigd en/of verwijderd. Om de datakwaliteit op orde te houden, is het van belang om bij datamanipulaties ook zorg te dragen voor datakwaliteitscontroles. Dit om te voorkomen dat de kwaliteit van uw dataset hard achteruit gaat. Idealiter worden datakwaliteitscontroles toegevoegd aan alle processen (zowel batch als online) waarin de dataset wordt gemanipuleerd. Op deze manier blijft de kwaliteit van uw dataset op orde en is de initiële schoning van uw dataset niet voor niets geweest.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Met onze kennis en expertise kunnen wij bijvoorbeeld het volgende voor u betekenen:

  • het creëren van bewustwording van het belang van datakwaliteit en draagvlak voor het uitvoeren van een datakwaliteitsprogramma
  • het uitvoeren van een nulmeting om te bepalen wat de kwaliteit van uw huidige dataset is
  • het maken en uitwerken van een plan van aanpak voor het verbeteren en borgen van de datakwaliteit
  • ondersteuning bij het implementeren van het plan van aanpak
  • ondersteuning bij een selectietraject van tooling voor het verbeteren van de datakwaliiteit
  • het begeleiden en uitvoeren van een datamigratie van één of meerdere bestaande systemen naar een nieuw systeem
  • ...