Data Management is eigenlijk de vervolgstap op het verbeteren van de kwaliteit van uw data. De kwaliteit van data moet namelijk op peil gehouden worden, dit is geen eenmalige actie! De opgeschoonde en gecorrigeerde data wordt in uw organisatie gebruikt en dus ook gewijzigd. Bij deze wijzigingen zal de kwaliteit ook gecontroleerd moeten worden om zodoende de kwaliteiteit van uw hele dataset te garanderen. Datakwaliteitscontroles dienen daarom in al uw dataverwerkingsprocessen geintegreerd te worden.
Een goed beheer van uw data bevat de volgende aspecten:

 1. datakwaliteit, voor het op peil brengen en houden van de kwaliteit van uw dataset
 2. verrijking van uw dataset met externe gegevens, om uw dataset completer te maken c.q. uit te breiden met aanvullende informatie
 3. voldoen aan wettelijke regels, zoals bijvoorbeeld de nieuwe privacy wetgeving uit Europa (AVG)
 4. het inrichten van een centraal klantbeeld, voor het creëren van een eenduidig overzicht van al uw klanten

Verrijking van uw dataset

Naast het op orde brengen van uw bestaande dataset is het wellicht interessant of zelfs noodzakelijk om uw dataset ter verrijken c.q. aan te vullen met externe data van dataproviders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

 • verhuisdata van natuurlijke personen,
 • kredietwaardigheidscheck van natuurlijke personen of bedrijven
 • een overledenencheck bij natuurlijke personen
 • aanvullende bedrijfsgegevens (zoals bestuurders, aantal medewerkers, concernstructuren) van een rechtspersoon.

Ook hier komen datakwaliteitscontroles om de hoek kijken. Denk hier bijv. aan het matchen van de ingekochte data tegen uw eigen dataset. De aanvullende gegevens moeten wel aan de correcte interne gegevens gekoppeld worden.

Voldoen aan wettelijke regels

Afhankelijk van het soort organisatie zult u ook in meerdere of mindere mate moeten voldoen aan lokale, Europese of wellicht zelfs wereldwijde wet- en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn:

 • de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (of AVG) vanuit Europa. Deze AVG is van toepassing voor alle organisaties die persoonsgegevens opslaan van inwoners van de Europese Unie. Zie Privacy & AVGvoor meer informatie hierover.
 • financiële instellingen moeten al hun nieuwe en bestaande klanten screenen tegen diverse sanctielijsten, zoals lokale, Europese of Amerikaase terrorisme-lijsten. Dit om te voorkomen dat deze instellingen zaken doen met mensen die op deze lijsten staan. 

Ook hier spelen datakwaliteitscontroles (zoals het matchen van klantgegevens tegen sanctielijsten) en het hebben van een kwalitatief hoogwaardige dataset een belangrijke rol. Hoe beter uw dataset is, hoe makkelijker het is om uw klanten op een geautomatiseerde en betrouwbare manier te screenen. Hoe beter uw dataset is, hoe makkelijker het wordt om aan de rechten van natuurlijke personen (op basis van de AVG) te voldoen.

Centraal klantbeeld

Veel organisaties beginnen klein, met slechts 1 of enkele systemen. Echter, op het moment dat een bedrijf gaat groeien, ontstaan er meer systemen en/of datatabases. Het wordt dan lastiger om overzicht over al deze systemen te houden, om bijvoorbeeld een eenduidig overzicht van klanten te creëren en bij te houden, met hierbij bijvoorbeeld een overzicht van alle producten die de individuele klanten afnemen. Zo'n overzicht is cruciaal om uw klanten bijvoorbeeld relevante aanbiedingen te kunnen doen (cross-sell en upsell). Maar ook leert u uw klanten hiermee beter kennen en bent u in staat een betere klantbeleving te bieden en daardoor hogere klanttevredenheid en retentie te realiseren.

Een mogelijke oplossing hiervoor is het opzetten van een eenduidig klantbeeld oplossing (Single Customer View / Master Data Management). Hierbij worden de gegevens uit de diverse systemen gecombineerd om dit eenduidige beeld van klanten en bijv. afgenomen producten te genereren. Naast goede software en tooling om dit eenduidige klantbeeld op te zetten, is ook hier het hebben van kwalitatief goede data en goed data management cruciaal. Alleen het opzetten van een eenduidig klantbeeld op basis van betrouwbare gegevens zal resulteren in een betrouwbaar en eenduidig klantbeeld!

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Op basis van onze kennis en jarenlange ervaring kunnen wij het volgende voor u betekenen:

 • Ondersteuning bij en het maken en uitwerken van een plan van aanpak voor een passende data management strategie voor uw organisatie, waarin de hierboven genoemde aspecten allemaal aan bod komen
 • Ondersteuning bij het implementeren van het plan van aanpak
 • Ondersteuning bij en uitvoeren van activiteiten om uw dataset te verrijken met externe gegevens
 • Ondersteuning bij het selecteren van leveranciers voor het verrijken van uw dataset
 • Ondersteuning bij en het uitvoeren van activiteiten om te zorgen dat uw organisatie aan de wettelijke regels voldoet
 • Ondersteuning bij het het uitvoeren van activiteiten voor het realiseren van een centraal klantbeeld
 • Ondersteuning bij een selectietraject voor een leverancier van een centraal klantbeeld oplossing
 • ...