Vanaf deze week is er een nieuwe website (www.datalekt.nl), waarop een overzicht gegeven wordt van alle bedrijven en organisaties die gehacked zijn, hoe ze gehackt zijn en wat de gevolgen waren. 

Dit betreft ongeveer 20.000 hacks per jaar die gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De meeste van deze hacks halen de media niet. Door een gebrek aan openkeid worden bedrijven al jaren op dezelfde manier gehackt door criminele groeperingen. Kennis delen is dus essentieel, om hopelijk nieuwe gevallen te vookomen. Daarom besloten onderzoeksjournalist Maria Genova (bekend van het boek ‘Komt een vrouw bij de h@cker) en cybersecurity expert Joram Teusink van MITE3 Cybersecurity om een overzicht te maken van alle incidenten tot nu toe en de lijst up to date te houden. Het SIDN Fonds vond dat een waardevol idee en gaf ze een startsubsidie.

Het complete en originele artikel over deze nieuwe website is hier te vinden: (1) Cyberkaart van Nederland met alle hacks en datalekken | LinkedIn.